Arii de practică & Onorarii

Arii de practică & Onorarii

Arii de practică & Onorarii

Dreptul familiei.

Cabinetul nostru este specializat în servicii juridice complete de dreptul familiei, prin consultanță, redactare cereri de chemare în judecată, asistență si reprezentare în fața instanței în cazuri de
– divorț,
– exercitarea autorității părintești (custodie minor),
-stabilirea obligației de întreținere în favoarea minorului,
– legăturile personale cu minorul (program de vizită),
– stabilirea domiciliului minorului,
-tăgada paternității,
-stabilire paternitate,
-divorțul internațional,
-recunoașterea hotărârilor străine,
-violența domestică – ordin de protectie, etc.

Arii de practică & Onorarii

Drept civil.

Accesul la justiție este un drept fundamental, iar persoanele trebuie să aibă un drept la acțiune care include, printre altele, dreptul de a sesiza instanța, de a exercita căi de atac, de a recurge la executarea silită. Pentru valorificarea drepturilor, intereselor și pretențiilor în justiție, este nevoie de mijloace procesuale adecvate. Un astfel de mijloc procesual este acțiunea civilă, acțiune care poate fi valorificată atât în procesul civil, cât și în procesul penal. Acțiunea civilă permite, printre altele, unei părți să declanșeze un proces civil, iar altei părți să se apere în instanță față de pretențiile părții adverse.

Library
Judge gavel with Justice lawyers, Businessman in suit or lawyer working on a documents in courtroom

Arii de practică & Onorarii

Dreptul penal.

Serviciile noastre includ asistență juridică în faza de urmărire penală și pe parcursul procesului, asistare și reprezentare în fața organelor de cercetare penală și de urmărire penală, precum și în fața instanțelor de judecată, redactare plângeri și acțiuni penale, reprezentarea părților civile sau a părților responsabile civilmente în procesul penal.

Arii de practică & Onorarii

Drept societar

Dreptul societar cuprinde totalitatea normelor de drept care reglementează raporturile juridice care au în structura lor, ca subiecte participante persoane juridice, care au calitatea de profesionişti comercianţi – societăţile comerciale. Cabinetul nostru acordă asistență juridică şi asigură reprezentarea clienților în toate fazele procedurii de înregistrare a unei societăți prin:
– redactarea actelor constitutive,
– înfiintare/radiere firme,
-găzduire sediu social,
-modificare obiect de activitate,
-majorare/micsorare capital social,
– prelungire sediu social,
-cesiune părți sociale, înfiintare/radiere punct de lucru, etc.

gavel-on-the-background-of-vintage-lawyer-books-concept-of-law-1.jpg
Lawyer is providing information about the client's trial at the lawyer office.

Arii de practică & Onorarii

Drept contraventional

Dreptul contravenţional poate fi definit ca un ansamblu de norme juridice de drept public, care reglementează relaţiile sociale cu privire la contravenţia şi contravenţionalitatea, care au drept scop protecţia juridică a unor valori sociale stabilite de legislaţia contravenţională.
Cabinetul nostru acordă servicii juridice complete, constând în:
-consultanță juridică în domeniul contraventional prin efectuarea unei analize preliminare amănunțite a procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în vederea identificării aspectelor de nelegalitate;
-redactare si susținere plângere contravențională;
-asistență juridică și reprezentare în acțiunile în justiție având ca obiect contestarea procesului-verbal de contravenție pe fondul cauzei precum și în căile de atac;
-asistență juridică și reprezentare în litigiile care au ca obiect anularea procesului-verbal de contravenție ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii contravenționale, a caducității acestuia ori a oricăror alte vicii care afectează legalitatea acestuia.

Arii de practică & Onorarii

ONORARII

Într-o afacere reușită, toate părțile implicate trebuie să fie pe deplin satisfăcute. Onorariile firmei noastre au ca temei reflectarea calității și volumul muncii noastre, în dorința de a da motive clienților noștrii să fie mulțumiți atunci când compară efortul financiar cu beneficiile obținute în urma colaborării noastre.

Business lawyer is currently counseling the client's trial at the lawyer office.